Ouder- en leerlingtevredenheid

Eens in de twee jaar meten we de tevredenheid van onze ouders. 't Busseltje wil namelijk graag weten of de ouders van onze leerlingen tevreden zijn over onze school. Dit onderzoek laten we verrichten door Scholen met succes.
Een samenvatting van de rapportage leerling en oudertevredenheid 2022-2023 vindt u hier.