Schoolplan

In 2023 is het schoolplan voor OBS 't Busseltje opnieuw opgesteld. In het Schoolplan schrijven we de doelen voor vier jaar en wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld. Het Jaarplan is afgeleid uit het Schoolplan en bestaat uit verschillende ambities die we als school willen behalen. Het schoolplan vindt u in onderstaande link.
 

Schoolplan OBS 't Busseltje 2023-2027