Schoolplan

In 2019 is het schoolplan voor OBS 't Busseltje opnieuw opgesteld. In het Schoolplan schrijven we de doelen voor vier jaar en wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld. Het Jaarplan is afgeleid uit het Schoolplan en bestaat uit verschillende ambities die we als school willen behalen. Het schoolplan vindt u in onderstaande link.
RBOB Schoolplan 'Light' werkkader 2019 - 2023 OBS 't Busseltje