Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs:

 
't Busseltje is een openbare, breed toegankelijke school. Een school waar iedereen welkom is. Een school die respect heeft voor en aandacht besteedt aan mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Wij vinden het als school belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen door ze kennis te laten maken met andere opvattingen, religies en culturen. Hierdoor leren onze kinderen respect te tonen, oog te hebben en open te staan voor de verscheidenheid van onze samenleving. Wij gaan uit van principiële gelijkwaardigheid, waar respect voor elke opvatting voorop staat.

't Busseltje is een school…
… met oog en oor voor open communicatie
… waar niet de confrontatie, maar de ontmoeting en de dialoog voorop staat
… met actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen
… met aandacht voor de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind
… die duidelijk stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie

Niet apart, maar samen!