Brabants Verkeersveiligheids Label

OBS 't Busseltje is deelnemer aan het Brabants Verkeersveiligheids Label. Jaarlijks maken wij een activiteitenplan met onze verkeersactiviteiten en acties om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.