Schoolgids

Schoolgids:


Jaarlijks stellen we een nieuwe schoolgids op. De schoolgids geeft belangrijke informatie over onze visie, beleid, schooltijden, gymrosster etc. De schoolgids wordt voorgelegd aan de MR en bestuur en ook bij de Inspectie voor onderwijs ingediend.
 
De schoolgids van schooljaar 2023-2024 vindt u hier.