Verlof aanvragen

Wanneer u verlof wilt aanvragen gaat dit altijd via de directie. Wij hanteren de leerplichtwet erg strikt. Dit betekent dat er slechts in specifieke gevallen verlof mag worden verleend. Op de website van de rijksoverheid vindt u hier informatie over: Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen | Leerplicht | Rijksoverheid.nl

Aanvraagformulier extra vakantieverlof
Aanvraagformulier verlof gewichtige-omstandigheden
Werkgevers/accountant verklaring