Adaptief onderwijs

Adaptief Onderwijs

Ik kan het, ik kan het zelf, ik hoor erbij:


Op 't Busseltje werken we vanuit het model Adaptief Onderwijs. Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs gaat uit van verschillende onderwijsbehoeften bij kinderen en stemt het aanbod daarop af. Het kenmerkt zich door afwisseling in de lessen en aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

Adaptief onderwijs voldoet aan een drietal basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. 
Als deze basisbehoeften vervuld zijn, is een kind actief en gemotiveerd om te leren.
 

Competentie

Geloof en plezier in je eigen kunnen
Ik ben iemand die iets kan!
 

Relatie

Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan
Ik mag er zijn!
 

Autonomie

Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.
Ik ben zelfstandig!

Meer informatie over Adaptief Onderwijs vindt u in onze schoolgids