RBOB de Kempen

RBOB De Kempen:

RBOB De Kempen is een professionele organisatie van 15 scholen voor openbaar en bijzonder primair onderwijs. Iedere school daarvan is toegankelijk voor alle mensen ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond, met aandacht voor respect en actieve tolerantie: 'NIET APART MAAR SAMEN'

De organisatie is zodanig ingericht dat deze in staat is flexibel in te spelen op veranderingen van de omgeving. Betrokkenheid van alle geledingen, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is daarvoor onontbeerlijk.

RBOB de Kempen stuurt op hoofdlijnen. De 15 scholen behouden zoveel mogelijk hun eigen karakter waarbij samenwerken en van elkaar leren gestimuleerd wordt.

Het bestuur zetelt aan:
Provincialeweg 74
55043 HJ Veldhoven

De 15 scholen van RBOB De Kempen zijn verdeeld in 2 clusters van 7 of 8 scholen. Aan het hoofd van elk cluster staat een groepsdirecteur. Met de algemeen directeur/bestuurder vormen zij het managementteam.