Uitbreiding van onze school

OBS 't Busseltje is een school die groeit. Het onderwijsconcept is voor veel ouders aantrekkelijk en dat zorgt voor een grote toestroom van nieuwe leerlingen. In december 2021 is een verbouwing van onze school opgeleverd. Met 4 nieuwe lokalen, 2 kantoren en 2 werk- en leerpleinen zijn we weer één school geworden. We hebben de uitbreiding van onze school gevierd met een feestdag op 8 juli 2022. Alle groepen hebben een circusact opgevoerd waarbij alle ouders konden komen kijken.