Creatief in het benutten van talenten

Mijn kind zit in groep 7 of in groep 8

De centrale eindtoets wordt jaarlijks vlak voor de meivakantie afgenomen in groep 8. Na de meivakantie starten de activiteiten voor de schoolverlaters: het schoolverlaterskamp, de musical, het uitgooien een het gala. Alle schoolverlatersactiviteiten krijgen komend schooljaar doorgang.

Met name de repetities voor de afscheidsmusical vragen tijd en energie van de schoolverlaters en van de leerkrachten. In de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie zetten we wekelijks extra collega's in om de repetities te begeleiden. Deze uren hebben we in onze formatie gereserveerd.

Voor de kinderen in leerjaar 7 betekent dit dat ze zich met rust en aandacht op hun werk kunnen blijven richten. Ook denken we na over een bijzondere rol die zij kunnen vervullen in het afscheid van hun klasgenoten uit leerjaar 8.


Terug naar het overzicht