Creatief in het benutten van talenten

Hoe gaan jullie activiteiten, excursies en kampen organiseren?

De afgelopen jaren hebben de groepen uiteenlopende activiteiten ondernomen. Veel van deze activiteiten worden al gezamenlijk in elke bouw gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek aan de boswachter, het Rijksmuseum en het theater. Deze activiteiten zetten we dan ook voort. Waar dat nodig is, wisselen we om het jaar af. Zo is een bezoek aan de boswachter in de onderbouw ieder jaar interessant, maar gaan we liever niet twee jaar achter elkaar naar dezelfde tentoonstelling.

Aan het begin van het schooljaar organiseert elke bouw een eigen groepsvormende dag. Anders dan afgelopen jaar vindt deze dag buiten school plaats, bijvoorbeeld in een natuurgebied of een speeltuin.

De kampen in het voorjaar blijven ook doorgang vinden. We maken daarin geen splitsing tussen leerjaren, de kinderen in een groep gaan samen op kamp. Uitzondering is het schoolverlaterskamp van groep 8.


Terug naar het overzicht