Creatief in het benutten van talenten

Is er onderzoek gedaan naar onderwijs aan meerdere leerjaren in een groep?

Sinds de jaren 80 wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar combinatiegroepen.

Een belangrijke bevinding is dat de leerresultaten van kinderen in een combinatiegroep niet tot nauwelijks afwijken van leeftijdsgenoten uit enkele groepen.

Een voorspellende factor voor de leerresultaten is de reden waarom een school werkt met combinatiegroepen. Deze zijn beter wanneer een school een bewuste keuze maakt voor het combineren van meerdere leerjaren in een groep, dan wanneer dit uit noodzaak gebeurt.

Een andere bevinding is dat kinderen in een groep met meerdere leerjaren over het algemeen een beter zelfbeeld hebben dan leeftijdsgenoten uit enkele groepen. Onderzoekers verwachten dat dit komt doordat verschillen in een combinatie groep het uitgangspunt zijn, in plaats van een afwijking van de norm. Kinderen lijken zich niet alleen individueel, maar ook in relatie tot de ander sterker te ontwikkelen.

Nog een belangrijke factor is de leerkracht. Het verbinden van leerjaren vraagt om creativiteit en kennis. De leerkrachten bundelen nu al hun krachten door intensief samen te werken in elke bouw. Ze geven samen vorm aan de inhoud, het klassemanagement en de groepsvorming. Daarbij maken we binnen het team dankbaar gebruik van de ervaringen van hun collega's uit de kleuterbouw en de huidige groep 3-4 en 5-6. Ook ervaringen van collega's op andere scholen nemen we mee in dit proces.

Terug naar het overzicht