Creatief in het benutten van talenten

Krijgt mijn kind nog voldoende aandacht nu twee leerjaren in een groep verbonden zijn?

Wanneer twee leerjaren samen een groep vormen, zou een situatie kunnen ontstaan waarin de leerkracht twee keer zoveel instructie geeft en minder tijd heeft voor de kinderen. Dit vinden we onwenselijk.

Vandaar dat we ervoor kiezen om de leerjaren zoveel mogelijk te verbinden. Om dit verbinden concreet te maken, geven we een voorbeeld uit de rekenles:

Voorafgaand aan een blok koppelen we de leerlijnen en tussendoelen van rekenen aan elkaar. We behandelen tijdens de instructie een rekenstrategie. Strategiegebruik is vaak hetzelfde, ongeacht het leerjaar. Na de instructie werken de kinderen verder aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau.

Net als bij het rekenen koppelen we ook taalthema's, spellingcategorieën en leesstrategieën aan elkaar. De instructie is gelijktijdig, de verwerking is op het eigen niveau. De kinderen volgen gedurende dag dus eenzelfde ritme. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht zijn aandacht kan verdelen onder de kinderen in de groep.


Terug naar het overzicht