Creatief in het benutten van talenten
Meer over Leefstijl..

 
  Dit is onze leefstijlwand met daarop de wisselende leefstijl regels.

De regels die worden aangeboden zijn:

Wij zijn aardig voor elkaar.
Jij vertelt,ik luister.
Dat voelt zo........
Ik ben trots op mijzelf.
We leven met verschillen.
Lekker gezond.
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 Hier hebben we Jikke,
een figuur die verbonden is aan Leefstijl.
 
 Dit is super Jikke. Aan het begin van een nieuw thema
bezoekt hij alle klassen. Hij brengt op een
ludieke wijze de banner met de nieuwe Leefstijl regel.
 
De groep gaat een aantal weken met een thema aan de slag. Kringgesprekken, rollenspel, schriftelijke verwerking in een eigen leerlingenboekje komen o.a. aan de orde.
Een week na de start van het thema gaat er een ouderbrief mee naar huis.
Daarin staat vermeld waar de kinderen mee bezig zijn en een eventuele huiswerk opdracht.

Leefstijl LEEFT op `t Busseltje.

We werken aan:
*een veilig schoolklimaat.
*respect voor elkaar
*een positief beleid tegen pesten
*een doorgaande lijn voor sociaal-emotionele vaardigheden
*het beter inzetten van kwaliteiten van mensen
*het vergroten van ouderbetrokkenheid