Creatief in het benutten van talenten

Cultuur en kunstzinnige vorming op OBS 't Busseltje

Kunst en cultuur  op OBS 't Busseltje:

De Eerselse werkgroep 'Kunstzinnige Vorming' verzorgt voor alle kinderen ieder jaar een kunstzinnig project (toneel, dans, foto, beeldende kunst, muziek). Alle leerlingen worden hierbij ingeschakeld. Ook kan het zijn dat we met de leerlingen een voorstelling bezoeken.

Ieder jaar vindt er een voorleeswedstrijd plaats, waar een voorleeskampioen door een kinder- en leerkrachtjury wordt gekozen.

Regelmatig worden er excursies georganiseerd. Voor de kleuters en groep 3 wordt er elk jaar een leuke dag georganiseerd in een bepaald thema. Dat kan in en rondom de school plaatsvinden, maar het kan ook elders zijn.

Per bouw wordt aan het begin van het schooljaar de Busseldag georganiseerd. Tijdens deze dag worden groepsverbindende activiteiten gedaan waarbij het 'groepsgevoel'  centraal staat.

De groepen 3 tot en met 8 gaan ieder schooljaar op 'schoolkamp'. Groep 3 t/m 7 hebben een kampdag en gaan dan allerlei activiteiten uitvoeren. Groep 8 gaat 3 dagen op kamp (2 nachten). Deze schoolkampen worden in  samenwerking met ouders opgezet en uitgevoerd. 


 beleidsplan cultuur