Creatief in het benutten van talenten

ICT

ICT op OBS 't Busseltje:

Onze maatschappij zonder ICT? Ondenkbaar.
Het leren omgan met een pc, dat hoeven wij eigenlijk niet meer te doen.
Van jongs af aan zijn ze er al mee vertrouwd geraakt.

 
  • Op 't Busseltje kunnen de kinderen in een veilige "digitale omgeving" de computer op vele manieren gebruiken:
  • De kinderen kunnen met behulp van de computer gemakkelijker opnemen en inoefenen. De computer geeft meteen "feedback", reageert op het kind, geeft aanwijzigingen.
  • Heeft een kind een bepaald spelling- of rekenprobleem dan kan er specifieke software ingezet worden om dat kind te helpen.
  • De "I" slaat natuurlijk op informatie. De PC is een informatiebron bij uitstek, de weg hierin leren vinden is een begeleidingstaak van elke leerkracht.
  • Bij het "ontdekkend leren"  speelt de computer een belangrijke rol. Niet steeds de leerstof die naar het kind komt, maar het kind bepaalt zelf ook de inhoud van haar leeromgeving.
  • Het samenwerkende leren, het ontdekkende leren, ICT sluit op deze manieren aan bij de individuele leerbehoefte.
  • Chromebooks worden beredeneerd ingezet. Het is ondersteunend voor ons onderwijs en maakt deel uit van het onderwijsproces.