Creatief in het benutten van talenten

't Busseltje en Leefstijl

OBS 't Busseltje maakt actief gebruik van de methode Leefstijl , een programma voor sociaal-emotionele vaardigheden. Het omvat een aanbod in lessen voor het leren van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.

De missie van Leefstijl

Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. De belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs neemt sterk toe. Vooral om probleemgedrag tegen te gaan en voor preventie van ongewenst gedrag. Waarden en normen staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Niet theoretisch of door ze 'op te leggen', maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten uit te voeren die het besef van 'goed omgaan met jezelf en elkaar' versterken.

Betrokkenheid van ouders bij Leefstijl 

Om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de lessen krijgen de kinderen op 't Busseltje Leefstijlhuiswerk mee. De huiswerkopdrachten voeren de kinderen samen met hun ouders uit.

Aandacht om pesten tegen te gaan op 't Busseltje

De methode Leefstijl werkt preventief: door samen te bouwen aan een veilig en positief schoolklimaat, voorkomen we pestgedrag. Mocht het desondanks voorkomen dat dergelijk gedrag signaleren, dan zetten we interventies in om pesten nu en in de toekomst tegen te gaan. In ons gedragsprotocol leest u op welke wijze we hier aandacht voor hebben.