Creatief in het benutten van talenten

Er zijn schoolafspraken gemaakt om op school een prettig klimaat te houden
Voor kinderen geeft dat ook een duidelijk houvast.
Hieronder kunt u onze schoolafspraken lezen.


Buiten speelregels 
Bespreek de afspraken aan het begin van het schooljaar, na de kerstvakantie en na de meivakantie, zodat het weer duidelijk is voor de kinderen.
 
Alle leerkrachten zien erop toe dat de kinderen zich aan de afspraken houden.
 
 1. De kinderen mogen om 8:20 u naar de klas. De leerkracht is dan in de klas. Kinderen die binnen komen blijven binnen tot de les begint.
   
 2. Er is een pleinwacht om 8.20 uur buiten. De surveillerende leerkracht houdt de kinderen uit zijn/ haar klas buiten tot 8.30 uur.
   
 3. Het surveillerende teamlid maakt de buitenberging open in de pauze tijden.
   
 4. Buitenspel materialen liggen in de berging buiten en worden daar ook weer in teruggezet m.u.v. de voetballen.
   
 5. In de pauze van 10.00 uur wordt buiten gegeten en gedronken m.u.v. groep 3 en 4: zij eten en drinken terwijl de leerkracht voorleest (verplichte taalactiviteit!) voordat ze naar buiten gaan. In de andere groepen mag binnen niet worden gegeten.
   
 6. Tijdens de ochtendpauze lopen er 3 teamleden buiten. De pleinwacht draagt een veiligheidsvest!
   
 7. Het veld is voor de voetballers én hockeyers, vanaf groep 4 mogen kinderen op het veld voetballen en/of hockeyen. Er wordt niet op het veld gespeeld als het nat of bevroren is. Wijs de kinderen er nog eens op dat het veld niet van onze school is, maar van de gemeente. Als er sneeuw ligt geldt het veld als sneeuw- speel veld.
   
 8. Op het plein mag niet worden gevoetbald en gehockeyd; ook niet tegen de muur bij de fietsenrekken. Ballen worden gebruikt op het veld en evt. op de picknick tafels.
                                                                                                                                                                                                                                                      
 9. Kinderen spelen tot de lokalen van de groepen 1 en 2, niet verder dan de picknicktafels.
   
 10. In de pauze mogen kinderen alleen naar binnen als ze het gevraagd hebben aan de leerkracht die buiten loopt (wc)
   
 11. Knikkeren mag met knikkers die even groot of kleiner zijn dan de mega's.
   
 12. Als er problemen zijn tussen kinderen onderling: kinderen eerst zelf laten proberen om het op te lossen, pas als het niet lukt, halen ze de leerkracht die buiten loopt, erbij. Het voorval melden bij de eigen leerkracht.
   
 13. Als de bel gaat wachten de kinderen om 10.15 uur buiten op de eigen leerkracht. De leerkracht die surveilleert staat bij de buitendeur; de groepen gaan om de beurt met de eigen leerkracht naar binnen.
   
 14. Alle kinderen spelen van 12.15-12.45 uur buiten, mits anders is afgesproken met de eigen leerkracht.
   
 15. De leerkracht begeleidt de klas om 14.45 uur naar buiten en controleert meteen of de gangen netjes opgeruimd zijn; er blijven géén spullen achter er is één kist gevonden voorwerpen bij de hoofdingang!
   
 16. Er mag niet op het schoolplein worden gefietst of met wave boards, skeelers en stepjes worden gespeeld.
   
 17. Op de buitenmuren wordt niet getekend.
   
 18. Elke week haalt groep 8 het oud papier op in de klassen én  is verantwoordelijk voor het schoon houden van het schoolplein en het veld.
 
NB       Wees alert op het sluiten van de lokalen tussen de middag.         
Wees alert op spelen in struiken en het klimmen over het hekwerk van aangrenzende tuinen.
 
Wees alert op het spelen aan de zijkant, het lopen en staan op tafeltennis- en picknick tafels e.d.


Schoolregels in de school.
 
 1. Bespreek de gedragsregels met de groep.
   
 2. Jassen, dassen, handschoenen én tassen in de lockers. Leerkracht wijst kinderen vanaf het begin er op dat spullen worden opgeborgen. Er blijven geen spullen op de lockers liggen; alles moet mee naar huis; er is geen bak gevonden voorwerpen; meteen uitzoeken van wie de spullen zijn! Grote sporttassen (bv tennisspullen) die niet in de lockers passen komen in de open kast bij ingang BB.
   
 3. Drinken, fruit en brood worden in een mandje in de klas gelegd. De mandjes staan buiten het lokaal naast de deur.
   
 4. Rustig lopen door de gangen.
   
 5. Rustig werken in de aula; rustig praten.
   
 6. Meubilair in de aula na gebruik netjes zetten. Materialen opruimen. De leerkracht is hier verantwoordelijk voor.
   
 7. Alléén leerkrachten mogen in de werkkasten en in het magazijn komen.
   
 8. Alléén leerkrachten mogen in het drukkertje kopieën maken en kopieën of prints ophalen.
   
 9. Binnen de school is het eten van kauwgom, snoep en chips niet toegestaan. 
 10. In de klassen worden evt. petten afgezet.
   
 11. Klassendienst: ouders hierover inlichten; niet later dan 15:00 u.
   
 12. Lichten in lokaal gaan vanzelf uit, computers afsluiten en luifels omhoog als je de klas verlaat; zorg voor goede ventilatie de hele dag; ramen open in de pauzes.
   
 13. Spullen die in de gangen blijven liggen, gaan dagelijks in de gevonden voorwerpen kist, bij de hoofdingang. De leerkracht is hier verantwoordelijk voor.
   
 14. Kinderen die gymspullen vergeten gaan wel mee naar de gymzaal maar gymmen niet mee. Na 3 keer worden de ouders hierover ingelicht. Vanaf groep 6 douchen alle kinderen in principe. Dit schooljaar douchen de kinderen van de combiklas 5-6 niet!

Verkeersregels