Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

In maart 2016 heeft de inspectie van onderwijs een kwaliteitsonderzoek gedaan op 't Busseltje. Op basis van acht standaarden oordeelde de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school in ruime mate op orde is: 
 
Standaard Oordeel
1.1 Resultaten De leerlingen van 't Busseltje behalen gemiddeld genomen voldoende cognitieve eindresultaten. Er ligt nog een kans om te laten zien dat de school de leerlingen structureel vaardigheden in meer brede zin bijbrengt.
2.1 Aanbod Het aanbod is breed, stimulerend en dekkend voor de kerndoelen. 't Busseltje profileert zich ook in muzische en creatieve vakken. De school betrekt daarbij de talenten van zowel de leerlingen als de ouders.
2.2 Zicht op ontwikkeling De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
De verzamelde data kunnen nog scherper aan het didactisch handelen en aanbod gekoppeld worden.
2.3 Didactisch De leraren verstaan hun vak. Ze zien nog voldoende uitdaging om zich verder te professionaliseren in hun didactisch handelen.
3.1 Schoolklimaat
3.2 Veiligheid
De rust, prettige sfeer en de brede activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school en zich veilig voelen. De ouders voelen zich zeer welkom. Het schoolklimaat is een sterk punt.
4.1 Evaluatie en verbetering
4.2 Kwaliteitscultuur
De school kent een professionele kwaliteitscultuur. Zo staat het team stil bij haar eigen gedrag en maakt specifieke leervragen en talenten bespreekbaar.
 
Het team van 't Busseltje is trots op de ontwikkeling van ons onderwijs en de waardering die de inspectie daarover uitspreekt.

De uitdaging voor 't Busseltje ligt in het versterken van de autonomie van onze kinderen. Door hen te leren leren, hun creatieve denken te stimuleren, hen te laten ontdekken, onderzoeken en ondernemen, zijn onze kinderen nog beter toegerust voor de toekomst en voor een steeds veranderende wereld.